Miami

Miami, 2014, 100 x 100 cm, acryl on canvas

Miami_blu night Miami.jpg